AGNIESZKA GŁĘBOCKA - adwokat, mediator, absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie ukończyła również studia podyplomowe – „Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów”

Po ukończeniu aplikacji adwokackiej wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Jest stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, Sądzie Okręgowym w Katowicach oraz Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie rodzinnym ze szczególnym naciskiem na sprawy majątkowe, spadkowe, odszkodowania, sprawy rozwodowe, alimentacyjne, regulacje kontaktów z dziećmi, negocjacje, mediacje, ugody i postępowania polubowne.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sporów sądowych, postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających.

W swojej praktyce świadczy usługi doradcze i pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. 

Od stycznia 2017 roku świadczy pomoc prawną w ramach Programu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

KATARZYNA TYLKA-PALENIK - adwokat, ukończyła jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Prawo, broniąc pracę magisterską, pod tytułem "Zakaz konkurencji w prawie pracy" napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Arkadiusza Sobczyka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie od 2012 roku. Odbyła aplikację adwokacką prowadzoną przez Krakowską Izbę Adwokacką, pod osobistym patronatem Adwokat Małgorzaty Wasserman a następnie Adwokata Jakuba Kaszuby, zakończoną egzaminem adwokackim i uzyskaniem wpisu na listę adwokatów.

Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym naciskiem na sprawy majątkowe, spadkowe oraz dotyczące nieruchomości a w szczególności reprezentuje Klientów w sprawach o uregulowanie własności nieruchomości.

Ponadto w swojej codziennej praktyce zajmuje się także sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi w tym sprawami rozwodowymi, alimentacyjnymi, regulacją kontaktów z dziećmi itp.

Posiada także szerokie doświadczenie w zakresie sporów sądowych, postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających.

Od stycznia 2017 roku świadczy pomoc prawną w ramach Programu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.