Bartłomiej Bobrowski

W branży ubezpieczeniowej od 5 lat.

Specjalista w dziedzinie zabezpieczenia majątku, zdrowia, życia i finansów.

Zajmuje się kompleksowymi rozwiązaniami spadkowymi oraz sukcesyjnymi.

Barbara Kostrubiec

Audytor wewnętrzny, członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors).

Zajmuje się ceną procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego w celu usprawnienia działalności operacyjnej organizacji oraz doradztwa w obszarach audytowanych, sporządzaniem procedur i regulaminów wewnętrznych spółek, nadzórem nad wdrażaniem oraz stosowaniem procedur i regulaminów, doradztwem w zakresie zarządzania organizacją, budowaniem wydajnych kanałów komunikacji między wszystkimi działami. 

Nasza kancelaria współpracuje również z doświadczonymi geodetami, notariuszami,  pośrednikami nieruchomości,  tłumaczami przysięgłymi oraz rzeczoznawcami majątkowymi.